Led by Campus Executive Director Dr. Liza L. Quimson, PSU BC delegates attended the soft opening of the Bayambang River Cruise at Brgy. Amancosiling Norte, October 7.
In her message, Dr. Quimson stressed the importance of the said project in the community as it opens up various opportunities for its members. “Mapalad ang mga taga- Brgy. Amancosiling Norte at nabiyayaan kayo ng hindi lamang isang magandang kapaligiran ngunit pati na rin ng mga kabataang handang tumulong para sa ikakauunlad ng inyong pamayanan kaya’t dapat natin itong pangalagaan,” Quimson added.
The Bayambang River Cruise Project won the Grand Prize during the Bayambang Millennial Challenge. It was proposed by the Bayambang Millennial Innovators which is composed of PSU BC students. It is also worth mentioning that they were coached by Dr. Liza L. Quimson, Campus Executive Director, Dr. Gudelia M. Samson, CAST Dean, Dr. Cheryl Mendoza, Social Sciences Department Chair, and Dr. Madlyn D. Tingco, University Director for Planning.
Congratulations, Brgy. Amancosiling Norte for turning this dream into a reality!