Ang buong PSU-Bayambang, sa pamumuno ni Dr. Ian D. Evangelista, Ehekutibong Direktor, ay bumabati ng maligaya at makabuluhang araw na kalayaan sa sambayanang Pilipino.

Nawaโ€™y magsilbi ang araw na ito na paala-ala sa mga sakripisyo ng ating mga bayani upang makamtan natin ang minimithing kasarinlan.

Mabuhay ka, mahal naming Pilipinas.